MOLEKULÁRNY VODÍK

je najmenšia molekula vo vesmíre. Má extrémne malú veľkosť a vysokú rozpustnosť v tukoch, čo mu umožňuje ľahko prenikať do podbunkových častí mitochondrií, čo je akási strojovňa buniek biologického systému a ďalších miest v celom tele.

„Jeho vplyv na regeneráciu organizmu je takmer zázračný, čo som vysledoval aj pri liečbe onkologických pacientov. Medicína, nieto verejnosť, ho ešte nedocenili.“

PharmDr. Milan Krajíček

Je najsilnejší antioxidant, okamžite likviduje voľné radikály a kyslé metabolity (napríklad kyselinu mliečnu). Chráni teda bunky ľudského tela.

Môže byť ďalšou veľkou vecou v biomedicíne, pričom viac ako 300 štúdií publikovaných v poslednom desaťročí naznačuje priaznivé účinky tohto nového činidla.

„Vodík má veľký potenciál pôsobiť ako nový a inovatívny terapeutický nástroj, najmä v prípadoch, kde moderná medicína nedokáže s vážnymi zdravotnými problémami pomôcť“.

Huang et al., 2010

Zaujíma v súčasnej dobe prvé miesta v oblasti lekárskeho výskumu a podľa najnovších vedeckých štúdií sa môže pozitívne podieľať na odstránení mnohých zdravotných problémov.

„Zhromažďovanie a interpretácia nezaujatých údajov pomocou prístupu založeného na dôkazoch je však nutnosťou poskytnúť najlepší návod pri rozhodovaní o použití vodíka pre zdravie a ochorenia.“

Profesor Sergej M. Ostojic, MD, PhD.

V čom je Molekulárny Vodík® unikátny?


  • Optimalizuje imunitný systém
  • Chráni pred vírusovými infekciami a ochoreniami
  • Podporuje zdravé funkcie orgánov
  • Bojuje proti ochoreniam súvisiacim s vekom a posilňuje aktívny vek
  • Prirodzene vylepšuje krásu
  • Urýchľuje športovú regeneráciu
  • Selektívne likviduje voľné radikály

Ako definovať voľné radikály?

Voľné radikály sú extrémne agresívne chemické zlúčeniny, ktoré napadajú bunky. Bunky zase umierajú alebo menia svoju funkciu a spôsobujú choroby. Molekulárny Vodík® selektívne likviduje tieto radikály. To znamená, že si vyberie len tie zlé a škodlivé.

Ako voľné radikály vznikajú?

ALKOHOL

CHEMIKÁLIE PRE DOMÁCNOSŤ

NADMERNÉ CVIČENIE

STRES

CIGARETOVÝ DYM

DROGY A ANTIBIOTIKÁ

VÍRUSY A BAKTÉRIE

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY

ZNEČISTENIE

SPRACOVANÉ POTRAVINY

NEDOSTATOK SPÁNKU

TOXÍNY

UV ŽIARENIE

PLESEŇ

RADIÁCIA