ZLOŽENIE MANAGEMENTU

David Maršálek

majiteľ a zakladateľ

Ing. Gabriela Maršálková

konateľka

Miroslav Řehulek

finančný riaditeľ

Libor Chyška

obchodný riaditeľ

Aleš Valenta

marketingový riaditeľ

JUDr. Radim Kubica, MBA

riaditeľ právneho oddelenia