ZLOŽENIE MANAGEMENTU

David Maršálek

majiteľ a zakladateľ

Ing. Gabriela Maršálková

konateľka

Ing. Peter Spodniak

CEO

Květoslav Chytil

CFO

Aleš Valenta

marketingový riaditeľ

JUDr. Radim Kubica, MBA

riaditeľ právneho oddelenia