MOLEKULÁRNÍ VODÍK

je nejmenší molekula ve vesmíru. Má extrémně malou velikost a vysokou rozpustnost v tucích, což mu umožňuje snadno pronikat do nitra buněk a také do vnitřnířních struktur buňky - mitochondrií (které pro buňku generují energii) a dalších míst v celém těle.

Je nejsilnější antioxidant, okamžitě likviduje volné radikály a kyselé metabolity (například kyselinu mléčnou). Chrání tedy buňky lidského těla.

„Jeho vliv na regeneraci organismu je téměř zázračný, což jsem vysledoval i při léčbě onkologických pacientů. Medicína, natož veřejnost, ho ještě nedocenily.“

PharmDr. Milan Krajíček

Může být další velkou věcí v biomedicíně, přičemž více než 300 studií publikovaných v posledním desetiletí naznačuje příznivé účinky tohoto nového činidla.

„Vodík má velký potenciál působit jako nový a inovativní terapeutický nástroj, zejména v případech, kde moderní medicína nedokáže s vážnými zdravotními problémy pomoci“.

Huang et al., 2010

Zaujímá v současné době první místa v oblasti lékařského výzkumu a podle nejnovějších vědeckých studií se může pozitivně podílet na odstranění mnoha zdravotních problémů.

„Shromažďování a interpretace nezaujatých údajů pomocí přístupu založeného na důkazech je však nutností poskytnout nejlepší vodítko při rozhodování o použití vodíku pro zdraví a nemoci.“

Profesor Sergej M. Ostojic, MD, PhD.

CITACE A NÁZORY
ODBORNÍKŮ

„Molekulární vodík mě nepřestává fascinovat svojí univerzálností a výjimečnými účinky, které ocení jak profi sportovci, tak i chronicky nemocní lidé. Jsem si jist, že molekulární vodík nám ještě nevydal všechna svá tajemství.

Doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.

Fakulta tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci

„Molekulárny vodík vzhľadom na jeho antioxidačné a protizápalové vlastnosti predstavuje novú terapeuticku stratégiu na zmiernenie následkov oxidačného stresu. To sa výrazne prejavuje aj pri zmierňovaní radiačného poškodenia a pri postradiačnom syndróme. Ako ukázali naše klinické štúdie, molekulárny vodík je efektívny pri zmierňovaní metabolického syndrómu a nealkoholickej steatózy pečene.“

Prof. Jan Slezák, Ph.D., DrSc.

Centrum experimentální medicíny SAV – Ústav
pro výzkum srdce, Bratislava

„Molekulární vodík likviduje oxyradikály spojené s nemocí, především hydroxylový radikál a peroxynitrit, zatímco oxyradikály potřebné pro fyziologické funkce, nerozkládá. Tím je výjimečný v porovnání s jinými antioxidanty. Jestliže je molekulární vodík kapán na povrch oka v podobě očních kapek, aktivuje antioxidační enzymy v rohovkovém epitelu, čímž působí preventivně proti oxidačnímu stresu ze znečistěného prostředí.“

Doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.

H2 Pharm, Praha

Zobrazit další

V čem je Molekulární Vodík® unikátní?


  • Optimalizuje imunitní systém
  • Chrání před virovými infekcemi a nemocemi
  • Podporuje zdravé funkce orgánů
  • Bojuje proti nemocem souvisejícím s věkem a posiluje aktivní věk
  • Přirozeně vylepšuje krásu
  • Urychluje sportovní regeneraci
  • Selektivně likviduje volné radikály

Jak definovat volné radikály?

Volné radikály jsou extrémně agresivní chemické sloučeniny, které napadají buňky. Buňky zase umírají nebo mění svou funkci a způsobují nemoci. Molekulární Vodík® selektivně likviduje tyto radikály. To znamená, že si vybere jen ty špatné a škodlivé.

Jak volné radikály vznikají?

ALKOHOL

CHEMIKÁLIE PRO DOMÁCNOST

NADMĚRNÉ CVIČENÍ

STRES

CIGARETOVÝ KOUŘ

DROGY A ANTIBIOTIKA

VIRY A BAKTERIE

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY

ZNEČIŠTĚNÍ

ZPRACOVANÉ POTRAVINY

NEDOSTATEK SPÁNKU

TOXINY

UV ZÁŘENÍ

PLÍSEŇ

RADIACE