SKŁAD KIEROWNICTWA

David Maršálek

właściciel i założyciel

Ing. Gabriela Maršálková

wykonawczy

Květoslav Chytil

dyrektor finansowy

Miroslav Řehulek

menedżer biznesu

Aleš Valenta

dyrektor marketingu

JUDr. Radim Kubica, MBA

dyrektor działu prawnego