NAUKA I BADANIA

Nieustannie prowadzimy badania, rozwijamy i promujemy Wodór Cząsteczkowy®, aby przynieść rozwiązania dla całego społeczeństwa. Wraz z naszym rozwojem stworzyliśmy m.in. pojęcie i ideę H2 City. Naszym głównym celem jest dostarczanie naszych unikalnych rozwiązań i know-how do każdego domu.

Głównym przedmiotem działalności spółki H2 World Health & Beauty Company s.r.o. są badania, rozwój i sprzedaż nowych produktów z Wodorem Cząsteczkowym®. Oprócz działalności biznesowej koncentrujemy się również na pogłębianiu naszej ekspertyzy w dziedzinie Wodoru Cząsteczkowego®.

Podnosimy świadomość korzyści zdrowotnych i pozytywnych efektów oraz dostarczamy naszym klientom wyjątkowe produkty wysokiej jakości.

We współpracy z Europejskim Instytutem Molekularnej Terapii Wodorowej (www.EIMHT.com) oraz innymi instytucjami i uniwersytetami na całym świecie staramy się szerzyć wiedzę na temat korzyści płynących z zastosowania technologii Wodoru Cząsteczkowego®, m.in. poprzez organizowanie międzynarodowych konferencji.

Nasze innowacyjne produkty są wytwarzane z zachowaniem najwyższej farmaceutycznej jakości.

generowanie pomysłów

analiza rynku

badania i rozwój

testowanie

design i produkcja

rejestracja i rozpoczęcie sprzedaży

Doradcy specjalistyczni

Przy opracowywaniu naszych innowacyjnych produktów i unikalnych rozwiązań polegamy na pracy naszych konsultantów i współpracowników.

doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.

Zawód: Gwarant nauczania i badań w dziedzinie fizjologii i fizjologii wysiłku fizycznego

Pokaż więcej
Miejsce działalności:

Wydział Kultury Fizycznej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

Członkostwo:
 • ekspert w Europejskim Instytucie Molekularnej Terapii Wodorowej
 • członek Czeskiego Towarzystwa Medycyny Kultury Fizycznej
 • Członek komitetu organizacyjnego - Sympozjum medycyny sportowej i innych nauk w sporcie wyczynowym

MD. Eva Drahovzalová

Zawód: Lekarz praktyczny i sportowy

Zobraziť viac
Miejsce działalności:

Clinique des Vergers, Szwajcaria

BIO:

MD Eva Drahovzalová ukończyła III Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w 1985 roku, dyplom z medycyny ogólnej zdała w 1988 roku. Uzyskała dyplom uniwersytecki w dziedzinie akupunktury na Uniwersytecie w Montpellier oraz stopnie uniwersyteckie w dziedzinie sportu medycyny i biologii, żywienia sportowego na uniwersytetach w Montpellier i Tuluzie, medycyny, hydrologii, balneologii i klimatologii, fotodermatologii i homeopatii na CEDH w Paryżu. Pracowała na Wydziale Uniwersytetu Rangueil-Purpan w Tuluzie oraz w klinikach Pasteura i Saint Orens w Tuluzie. Od 2015 roku praktykuje i rozwija międzynarodową zintegrowaną medycynę kwantową w Szwajcarii. Współpracuje z termami sercowo-naczyniowymi w Poděbradach. Jako lekarz praktyczny i sportowy skupia się na nowych programach leczenia z zakresu medycyny żywieniowej, homeopatii, hydroterapii, akupunktury, aurikuloterapii i fototerapii w Szwajcarii, Francji, Belgii i Luksemburgu. Jest członkiem międzynarodowych medycznych towarzystw naukowych.

Doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.

Zawód: badacz w dziedzinie okulistyki eksperymentalnej, immunohistochemii, farmakologii i gojenia ran. Bada znaczenie stresu oksydacyjnego w urazach i chorobach oczu, wodór cząsteczkowy i jego znaczenie w medycynie, zwłaszcza w okulistyce.

Pokaż więcej
Miejsce działalności:

Instytut Medycyny Eksperymentalnej, Akademii Nauk RCz, Praga

Członkostwo:
 • ekspert w Europejskim Instytucie Molekularnej Terapii Wodorowej
 • ARVO Association (The Association for Research in Vision and Ophthalmolohy)
 • Americam Association for Cell Biology

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH

Zawód: lekarz wychowania fizycznego i medycyny ogólnej, komisarz do spraw dopingu, pedagog i publicysta

Pokaż więcej
Miejsce działalności:

Instytut Medycyny Kultury Sportowej, Słowacki Uniwersytet Nauk o Zdrowiu Bratysława

Członkostwo:
 • Słowackie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej
 • Słowackie Towarzystwo Medycyny Sportowej
 • UEFA Antidoping Unit - Doping Control Officer, Blood Control Officer

Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Zawód: lekarz ze specjalizacją w zakresie immunologii, onkologii, pediatrii

Pokaż więcej
Miejsce działalności:

Klinika Cellthera, Brno

Członkostwo:
 • International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy

MUDr. Jiří Neumann

Zawód: chirurg i lekarz sportowy

Pokaż więcej
Miejsce działalności:

Sportklinik, Dříteč

Członkostwo:
 • Członek Komisji Medycznej Czeskiego Komitetu Olimpijskiego
 • Czeskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
 • Czeskie Towarzystwo Chirurgiczne

MUDr. Josef Peták

Zawód: lekarz - internista, lekarz rehabilitant

Pokaż więcej
Miejsce działalności:

Sanatorium Uzdrowiskowe Dr. Peták, Franciszkowe Łaźnie

Członkostwo:
 • ekspert w Europejskim Instytucie Molekularnej Terapii Wodorowej

Dr. Jan Pokrywka

Zawód: lekarz - internista

Pokaż więcej
Miejsce działalności:

Praktyka lekarska dra Jana Pokrywki

Członkostwo:
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Normobaryczne, Kłodzko
 • ekspert w Europejskim Instytucie Molekularnej Terapii Wodorowej

Prof. Jan Slezák, Ph.D., DrSc.

Zawód: starszy pracownik badawczy, lekarz

Pokaż więcej
Miejsce działalności:

Centrum Medycyny Eksperymentalnej Słowackiej Akademii Nauk - Instytut Badań nad Sercem, Bratysława

Członkostwo:
 • International Society for Heart Research (council member till 2001)
 • European Section of International Society for Heart Research (council member till 1999)
 • Russian Academy of Natural Sciences – foreign member of academy (2011…)
 • ekspert w Europejskim Instytucie Molekularnej Terapii Wodorowej