Oxidační stres způsobený reaktivními formami kyslíku je považován za hlavního mediátora poškození tkání a buněk u různých neuronálních stavů, včetně neurologických mimořádných událostí a neurodegenerativních onemocnění.

Molekulární vodík je dobře charakterizován jako lapač hydroxylových radikálů a peroxydusitanu. V poslední době byly popsány neuroprotektivní účinky léčby molekulárním vodíkem v základních i klinických podmínkách. Zde uvádíme přehled účinků vodíkové terapie u akutních neuronálních stavů a ​​neurodegenerativních onemocnění. Vodíková terapie podávaná v pitné vodě může být užitečná pro prevenci neurodegenerativních onemocnění a pro snížení symptomů akutních neuronálních stavů.


Závěr: Byly zkoumány účinky léčby H2 na akutní onemocnění centrálního nervového systému a na chronická neurodegenerativní onemocnění. Také byly zkoumány různé mechanismy, kterými H2 uplatňuje své neuroprotektivní účinky H 2 působí jako lapač OH − a ONOO − , ovlivňuje neurozánět, zachovává mitochondriální produkci energie a má neuroprotektivní vlastnosti. Na rozdíl od konvenčnějších léků nemá léčba H2 , zejména konzumace vody bohaté na H2 , žádné známé závažné vedlejší účinky a je účinná pro prevenci nástupu neurodegenerativního onemocnění a zhoršení akutních neuronálních stavů.

 

 
vodík, léčení vodíkem, astma, dermatitida, ekzém atopický, svrbění, kůže, energie, health, H2 times, H2 city, beauty, zdravotnictví, H2 world, krása, ostrava, dlouhověkost, ostrava city, detox, refresh, akce, sleva, vodík pomáhá, cesta, reference, H2, molecular hydrogen, h2 drink, vodíková voda, antioxidant, regeneration, hydrogen drink, reishi, mineraly, regenerace, natural, vodikové produkty, molekulární vodík, healthy, patent technology ,zdraví, centrální nervový systém, neurodegenerativní, onemocnění, oxidační stres, neurozánět, zánět, Parkinson, Alzheimer

 

Zdroj: https://eimht.com/cs/blog/416-molekularni-vodik-v-lecbe-akutnich-a-chronickych-neurologickych-stavu-mechanismy-ochrany-a-cesty-podani