Podle nejnovějších studií, které se zaměřují na účinky Molekulárního vodíku se vodík jeví jako neuroprotektivní činidlo. 

Abstrakt: Oxidační stres a neurozáněty způsobují mnoho neurologických poruch.
Nedávno bylo publikováno, že molekulární vodík (H2) funguje jako antioxidant a protizánětlivé činidlo. Cesty podávání H2 ve zvířecích modelových a lidských klinických studiích jsou zhruba rozděleny do tří typů, inhalace plynného H2, pití vody rozpuštěného ve vodíku a injekce fyziologického roztoku rozpuštěného ve vodíku. Tento přehled pojednává o některých pozoruhodných pokrocích, kterých bylo dosaženo ve výzkumu použití H2 pro neurologické poruchy, jako jsou cerebrovaskulární onemocnění, neurodegenerativní poruchy a neonatální mozkové poruchy. Ačkoli většina neurologických poruch je v současnosti nevyléčitelná, tyto studie naznačují klinický potenciál podávání H2 pro jejich prevenci a zmírnění. Bude také diskutováno několik potenciálních efektorů H2, včetně buněčných signálních molekul a hormonů, které jsou zodpovědné za prevenci oxidačního stresu a zánětu. K určení přímé cílové molekuly H2 však bude zapotřebí další výzkum.

 

 Zdroj: https://eimht.com/cs/blog/398-molekularni-vodik-jako-neuroporotektivni-cinidlo

 

 

Klíčová slova: vodík, molekulární vodík, molecular hydrogen, h2, antioxidant, vodíková voda, inhalace vodíku, zdraví, studie, věda, výzkum, h2 world,  european instutut for molecular hydrogen therapy, vodíková terapie, infekce